GRACE-居屋

2022年新居屋預計於第4季開始揀樓,時間迫在眉睫,準業主又可以如何做足準備?星之谷同你一齊準備!準業主係揀樓前,可以先睇星之谷既新居屋小冊子,清楚了解完整的居屋買賣和按揭流程。

小冊子內容詳盡,無論係揀樓前嘅準備工夫,定係揀樓當日嘅步驟同居屋按揭安排,我地都有包括在內。要留意,即使係政府擔保既一手居屋,銀行都有權拒批!所以大家,抽少少時間填咗下面個表攞小冊子,了解清楚自己嘅狀況,就萬無一失啦!

只要填寫以下表格,我們會直接發送小冊子給你。